ChokeLive Podcast Eppisode 6, The thai contry song that concern with thai contry on this time.

รายการ podcast ในตอนนี้ อยากให้ลองฟังเพลงที่เกียวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ที่สุดครับ การเผยแพร่เพลงนี้ให้ฟังเพื่อความบันเทิง และไม่ได้มีเจตนาให้ส่งผลกระทบ ต่อการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่อย่างใดครับ

ร้องโดย แอ๊ด คาราบาว มีอยู่ 2 เพลงคือ

1. ใต้ฟ้าประชาชน

2. ทหารพระราชา

สำหรับเนื้อเพลงเดี๋ยวมา update ให้ทีหลังนะครับ

Leave a Comment