ChokeLive.Com Transfer to New FreeBSD Hosting

Share

ตอนนี้กำลงอยู่ในช่วง transfer เว็บ chokelive.com ไปอยู่บ้านใหม่นะครับ เนื่องจาก host ตัวเก่าเป็นระบบ IIS ที่รันบน windows2003 ซึ่งมีบาง function ที่ ผมต้องการใช้ แต่ไม่สามารถใช้ได้ เช่น mod rewrite ของ server apache ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือต้องย้าย host ครับ ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ webhostdd.com เรียบร้อยแล้ว เป็นระบบ FreeBSD แต่ตอนนี้็ยังไม่สมบูรณ์มาก หากมีข้อผิดพลาด หรือ error อะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *