POTA – Parks on the Air

POTA หรือ Parks on the Air เป็นโครงการที่เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นโครงการหนึ่งเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นได้มีกิจกรรมออกไปตั้งสถานี portable และออกอากาศบริเวณสวนสาธารณะทั่วไป

ลักษณะของการเล่น POTA จะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่ม Activator กับ Hunter

กลุ่ม Activator ก็คือนักวิทยุสมัครเล่นที่ต้องออกไปตั้งสถานีออกอากาศบริเวณ Park สวนสาธารณะ หรืออุทยานแห่งชาติที่เปิดสาธารณะให้เราเข้าไปได้ โดยต้องมีหมายเลข Park กำกับ ซึ่งหมายเลข Park ดูได้ที่ https://pota.app/#/map เราเข้าไปจะเห็นจุดเหลืองๆ ลองเอา mouse ไปคลิก ก็จะเห็นหมายเลข Park ตามตัวอย่างด้านล่างครับ

เมื่อ Activator เข้าไปที่ park ตามจุดเหลืองๆ แล้ว ก็ทำการตั้งสถานี และออกอากาศผ่านทางวิทยุสมัครเล่น และต้องสะสม QSO ครบอย่างน้อย 10 สถานี จึงจะถือว่าการ Activate ครั้งนั้นเสร็จสมบูรณ์ โดยคนที่ติดต่อเข้ามาจะเป็นสถานีใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องสมาชิก POTA ทั้ง 10 สถานี

Activator เมื่อเข้าไปถึง park สามารถ add activation ล่วงหน้า หรือ spot ตัวเองได้ผ่านทาง https://pota.app/#/ เพื่อให้สถานีอื่นๆ ทราบว่าเรากำลังออกอากาศที่ park ไหน โหมดไหน ความถี่ไหน ได้โดยไม่ผิดกฏิกาใดๆครับ

หลังจากที่ Activator ทำการ Activate Park เรียบร้อยแล้ว ต้องทำการ Upload Log เข้าสู่ระบบ ผ่านทาง https://pota.app/#/user/logs

คราวนี้มาถึงฝั่งของ Hunter บ้างครับ

Hunter จะทำหน้าที่ตามล่า สถานีที่ไปออกอากาศตาม park ต่างๆ โดยดู Spot การออกอากาศของสถานี Activator ได้ที่ https://pota.app/#/ เราก็จะเห็นว่ามีสถานีใด ออกอากาศที่ความถี่ใดโหมดใดบ้าง แล้วเราก็พายามติดต่อเข้าไปให้ได้ครับ

หลังจากที่ Hunter ติดต่อสถานีที่ Park ได้แล้ว เป็นการ QSO ที่จบสมบูรณ์ และไม่ต้อง upload log เข้าสู่ระบบของ POTA ครับ

ส่วน log ที่เราติดต่อ QSO กันได้กับสถานี POTA เราก็เก็บไว้เพื่อไป confirm ทางอื่นๆเช่น LoTW, QRZ.com ก็ได้เช่นกันไม่ผิดฏิกาครับ

หลักการคร่าวๆ ของ Parks On The Air ก็ประมาณนี้ สำหรับกฎระเบียบเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จาก https://docs.pota.app/

รอบหน้าเดียวจะมาเล่าเรื่องการการเข้าไปเล่น POTA ตาม park แต่ละ park ครับ 73

Leave a Comment