เพิ่ม PTT ให้กับ transverter

Transverter ตัวหนึ่ง ผมซื้อมาจากยูเครน ผ่าน Ebay ครับ เป็นแปลงความถี่จาก 28-29 MHz ให้เป็น VHF 144-145 MHz ซึ่งทำให้วิทยุ HF ของเราสามารถเล่น VHF ได้ แต่ตัว Transverter จะเป็นรุ่นที่เป็น Automatic PTT คือจะส่งอัตโนมัติ ตามคลื่นพาหะที่ออกมาจากวิทยุ ซึ่งผมไม่ค่อยชอบเพราะอยากจะคอนโทรล PTT เอง เลยส่งข้อความไปหาเจ้าของร้านก็แนะนำว่าสามารถ Add PTT เพิ่มเองได้ตามวงจรด้านล่างครับ

Leave a Comment