บันทึการติดต่อสถานี HS10KING/mm เรือหลวงจักรีนฤเบศร

ช่วงวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมวิทยุสมัครเล่นครั้งสำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ โดยสถานีสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS10KING/mm เพื่อเฉลิมฉลองการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่จัดโดยกองทัพเรือร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (RAST) โดยออกอากาศในความถี่วิทยุสมัครเล่นที่เรือหลวงจักรีนฤเบศรบริเวณอ่าวไทย (ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บของ http://www.rast.or.th/hs10king)

ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ผมก็ได้มีโอกาสติดต่อสถานีวิทยุสมัครเล่นบนเรือหลวงได้ 2 ครั้ง บนความถี่ HF 14.225 MHz แล้วก็ครั้งแรกบนดาวเทียม IO-86 Uplonk 145.880 MHz tone 88.7 , Downlink 435.880 MHz ซึ่งก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างความปลื้มปิติ และได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยผ่านกิจกรรมของวิทยุสมัครเล่นเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์พระราชพิธีที่คัญในครั้งนี้ไปทั่วโลก โดยคลิปการติดต่อที่ผมติดต่อได้ก็จะถูก upload ไว้ที่ youtube เพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งทางครับ 73 . .

บันทึกการติดต่อเรือหลวงจักกรีนฤเบศร HS10KING/mm
สายอากาศ HF ที่ใช้ติดต่อเรือหลวงจักรีนฤเบศร HS10KING/mm
Log ยืนยันการติดต่อ HS10KING/mm ได้

Leave a Comment