Python HAM Radio

ตอนนี้มี Idea ที่จะทำ Python เพื่อการเรียนรู้ ที่คิดไว้มีสองแบบครับคือ

1. Python HAM Radio. เกี่ยวกับการให้ข้อมูล หรือศึกษาการทำงานของวิทยุสมัครเล่น อาจจะเกี่ยวกับ Q-Code รหัสมอร์ส หรือการค้นหา Call Sign หรือ DX Predation ต่างๆ ตลอดจน QSO Spot หรือ Solar มีอีกเยอะ 555

2. เกี่ยวกับ Stock อันนี้เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลหุ้นเพื่อตัดสินใจซื้อขายครับ

Leave a Comment