UHF High Pass Filter สำหรับสัญญาณดาวเทียม จาก LNA พังๆ

เวลาเล่นดาวเทียม แล้วเกิดการรบกวนเวลากด TX จากเครื่อง VHF ซึ่งแก้ไขได้โดยการต่อ HPF เข้ากับ SDR ของเรา อันนี้เป็นตัวอย่างการสร้าง High Pass Filter (HPF) ง่ายๆ จาก PCB ของ LNA จีนพังๆ เพื่อเอามาช่วยกรองความถี่ต่ำไม่ให้วิทยุ VHF เข้ามารบ กวนครับ

Leave a Comment