การ setup WiFi ให้กับ Raspberry Pi โดยไม่ต้องต่อจอ Monitor

Share

บ่อยครั้งเวลาเราติดตั้ง Raspberry Pi image ลงใน SD Card เสร็จเรียบร้อย และกำลังจะ boot ปรากฎว่า WiFi ก็ยังไม่ได้ config ครั้นจะหาต่อจอ monitor ก็เหมือนจะยุ่งยาก งั้นวันนี้เรามาดูวิธี config WiFi ให้กับ Raspberry Pi ของเราแบบไม่ต้องต่อจอ Monitor กันครับ

ขั้นแรก เสียบ SD Card ที่ติดตั้ง Raspberry Pi Image เสร็จเรียบร้อย เราจะเห็นไดรฟ์ชื่อ boot

เข้าไปใน drive boot เสร็จแล้วสร้างไฟล์ชื่อ wpa_supplicant.conf

หลังจากนั้น เปิดไฟล์ wpa_supplicant.conf ด้วย note pad แล้วใส่ข้อมูลตามนี้

หลังจากนั้น save เสร็จแล้ว เสียบ SD Card กลับเข้าไปที่ Raspberry Pi แล้วสั่ง boot ได้เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *