Raspberry Pi with Alarm Clock Python code

กลับมาพบกันอีกครั้งน่ะครับ หลังจากที่ผมไปทดลองฝึกวิชา python อยู่อาทิตย์นึง วันนี้ผมก็ได้ source code ทดลองมาให้ผู้สนใจที่จะทดลองพัฒนาเจ้าบอร์ด Raspberry Pi ได้ทดลองกันแล้วนะครับ ซึ่งโค้ดแรกวันนี้ผมจะแนะนำเป็นโค้ดง่ายๆ ครับ ใช้ทำเป็น นาฬิกาปลุก วัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาโครงสร้างการทำงานของ Python นะครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับ

# Application: Raspberry Pi sing the national anthem
# Rev 1.0.2 (12-August-2013)
# Made By : ChokeLive (chokelive-AT-gmail.com)
# website: www.chokelive.com

import time,pygame
pygame.init()
clock = pygame.time.Clock()
while True:
    clock.tick(1)
    theTime=time.strftime("%H:%M:%S", time.localtime())
    print theTime

    if theTime == "18:00:00":
        print "Play Sound!!"
        pygame.mixer.init()
        pygame.mixer.music.load("thaination.mp3")
        pygame.mixer.music.play()
        while pygame.mixer.music.get_busy():
            pygame.time.Clock().tick(10)

สำหรับการทำงานของโค้ดข้างบนนะครับ เป็น python ที่จะนับเวลาและ print เวลา ณ ขณะนั้นออกทาง command line ทุกๆ 1 วินาทีนะครับ หลังจากนั้น ถ้าเวลาไปถึง 18:00:00 ก็จะเล่นเพลงเคารพธงชาติ “”thaination.mp3″” ซึ่งเป็นไฟล์เพลงที่วางอยู่ที่เดียวกับ source code ของ python นะครับ แค่นี้ก็จบลูป หลังจากเล่นเพลงชาติจบแล้ว โปรแกรมก็จะกลับไปนับเวลาต่อ

หลักการทำงานของโปรแกรมทั้งหมดก็มีเท่านี้น่ะครับ เอาไว้ฝึกเขียนเล่นๆดู แล้วพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีครับ ..

Leave a Comment