สร้่าง web photo alabum อย่างง่ายๆ ด้วย portA

วันนี้ขอแนะนำวิธีการสราง web photo alabum อย่างง่ายๆ ครับ ด้วย software สำเร็จรูปที่ชื่อว่า portA กันก่อนนะครับ
ซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วก้จะได้ web Photo Alabum สวยๆ ออกมาดังตัวอย่างต่อไปนี้

http://vps.chokelive.com/pics/kl08/

เอาละครับ  เรามาเริ่มสร้าง Alabum กันเลยดีกว่า

อันดับแรกให้ไปโหลดsoftware มาก่อนครับ ที่ http://stegmann.dk/mikkel/porta/


หลังจากนั้น Install เสร็จแล้ว เปิดโปรแกรมขึ้นมา ก็จะให้เราเลิก folder ที่เก็บรูปที่นำมาสร้างalabum

หลังจากที่เลือก folder เรียบร้อยแล้ว ก้จะกลับมาหน้า Main Menu ของโปรแกรมเพื่อให้เราให้ตั้งชื่อ alabum และ รายละเอียดที่จะแสดงที่ส่วนท้ายของ alabum

ต่อมาให้เลือก option ครับ เพื่อ enable ให้ simple viewer ทำงาน เพื่อให้ web photo alabum ของเราเป็น flash

เข้ามาที่ใน menu ของ option แล้วให้ ติ๊ก ที่ menu use simple viewer แล้วกด OK

หลังจากนั้นจะกลับมาที่ menu เดิม  ให้สั่งเกต destination directory นะครับ เพราะ alabum ของเราจะถูก export ไปที่ folder นี้

หลังจากนั้น กด start เลยครับ แลวก็นั่งรอ เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ photo alabum สวยๆ งามๆ ดังต่อไปนี้ครับ

http://vps.chokelive.com/pics/kl08/

2 thoughts on “สร้่าง web photo alabum อย่างง่ายๆ ด้วย portA”

Leave a Comment