Root Name Server

Root Name Server เป็นระบบที่ให้บริการเกี่ยวกับ Domain name Server หรือ DNS ครับ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการ map หมายเลข IP Address บน internet ให้กลายเป็นชื่อ Domain ให้เราได้ใช้กัน อย่างเช่นใช้ในการเข้าเว็บไซต์ต่างๆ จะเห็นได้ว่าเราจะพิมพ์ชื่อเว็บนั้นๆ ได้เลย แต่จริงๆ แล้วที่อยู่เว็บมันจะเป็นอยู่ในรูปของ IP Address ครับ อย่างเช่นเว็บ google.com เราสามารถเข้าได้โดยการใช้ Ip Address -> http://64.233.167.99/

ซึ่งลักษณะการทำงานของ Domian จะเป็นในรูปของลำดับชั้นครับ ซึ่งระดับชั้นบนสุดของ Domain เราะจะเรียกว่า Root Domain ซึ่งเราสามารถนำเอา Root Domain มาทำการสร้างเป็นชื่อ  Sub Domain ย่อยๆ ลงได้อีก

วันนี้เราจะมาดูกันครับ ว่า Root Name Server นี้ตั้งอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้บ้าง

 Map Root Server

ภาพที่เห็นนี้เป็นตำแหน่งที่ตั้งของ Root Name Server ที่ให้บริการแก่พวกเราทั้งหมดครับ ซึ่งเป็นภาพที่ Update ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพัธ์ 2007 ซึ่ง ณ ตอนนี้จะมี  Root Name Server อยู่ทั้งหมด 13 Server ด้วยกัน (โดยจะแบ่งตามสัญญลักษณ์ชื่อนำหน้า A ถึง M) ซึ่งแต่ละ Server ก็อาจจะมีการแยกย่อยแบ่งการทำงานไปตามตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ดังที่เห็นเป็นจุดๆ อยู่ในรูปครับ

Root Name Server

และภาพที่เห็นนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ Root name Server ครับ เป็นของ Server K

ซึ่งถ้าสนใจเกี่ยวกับรายละเอียดตำแหน่งที่ตั้งที่มีการ Update อยู่ตลอดก็สามารถเข้าไปดูที่ Linkต่อไปนี้ครับ  http://www.root-servers.org/

 

Leave a Comment