Electronic Night Party

Share

(ข้อความจากอาจารย์ M )

สวัสดีเพื่อนๆทุกคน
มีข่าวงานราตรีมาบอก

วันเสาร์ที่ 10 กพ.2550 (เสาร์นี้) แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จะมีงานประเพณีโดยมีหมายกำหนดการดังนี้

8.00น. บวงสรวงพระวิษณุ
11.00น ถวายอาหารเพล (ทำบุญแผนก)ที่หน้าแผนก
18.00น. ร่วมงานเลี้ยงสังสรรพบปะเพื่อนพี่น้อง และครูอาจารย์

**ท่านที่จะมาร่วมงานติดต่อ อ.ชนะ วุฒิอำพล (081-2933507)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *