Google Update

ช่วงนี้เห็นหลายๆ blog ถูก Google update ค่า PR หรือ Page Rank ขึ้นไปกันก็หลาย blog อยู่นะครับ แต่กลับมาเช็คค่าคะแนน PR ของตัวเองก็ยังคงแน่นิ่งอยู่ที่ 2 คะแนนเหมือนเดิม แต่สิื่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ จำนวนหน้าเว็บที่ link เข้ามาหาเว็บ chokelive.com เพิ่มขึ้นเป็น 21 หน้าเว็บเพจ จากที่ก่อนหน้านี้ไม่มีจำนวนนี้ขึ้นมาเลยสักจำนวนเดียว 🙂

หลังจากที่ผมไปเช็คดูแล้ว หน้าเว็บที่ link เข้ามาหาเว็บผมมากที่สุดก็เป็นเว็บของ พี่ไท้ นั้่นเองครับ ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่า google bot มันวิ่งต่อมาจากเว็บพี่ไท้บ่อยๆ ก็อาจเป็นไปได้ครับ 🙂
Check Page Link

Leave a Comment