Domain Name Hacking part-1

วันนี้ได้มีโอกาสเข้าฟังบรรยายในคาบเรียนของวิชา network performance โดยอาจารย์ประจำวิชาได้เชิญวิทยากรท่านหนึ่งมาจาก thnic ชื่อ คุณ ภาคภูมิ ไตรพัฒน์ มาบรรยายให้ฟังถึงเรื่อง ระบบ domain name เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากกับวงการ IT และ computer science ในบ้านเรา ก็เลยอยากนำมาเล่าสู่กันฟังครับ

Read more