Tag Archives: ชนิดแผงโซลาเซล

Solar panel type

Share

วันนี้ได้แผงโซลาเซลลดราคาช่วงสงกราต์มาจากร้านอมรครับ จาก 3900 เหลือ 2900 เลยจัดมา 1 แผง ซึ่งตอนแรกตั้งใจว่าจะไปเอาแผง mono 40w มาสะสมเดือนละแผง พอดีไปเจอโปรโมชั่นช่วงสงกรานต์เลยได้แผง poly 120w มาแทน กะว่าเอาทีเดียวจบ (ไม่รู้จะจบจริงไหม 555+) Continue reading