การทำ ชื่อเว็บให้ไม่มี www นำหน้า สำหรับ nginx

วันนี้มีทริกเล็กๆ น้อย สำหรับท่านที่ใช้ nginx เป็น web server แทน apache นะครับ เป็นการ re direct หน้าเว็บให้เข้ามาเป็นชื่อที่ไม่มี www นำหน้า ด้วยเหตุผลก็คือ สั้น และกระชับ ไม่รก-รุง-รังนะครับ สำหรับ server apache ก็มีวิธีการทำโดยไปแก้ที่ไฟล์ .htaccess แต่สำหรับ nginx นั้นให้แก้ที่ไฟล์ config ของ site  นะครับ (default จะอยู่ที่ /etc/nginx/site-enable) วิธีการก็เพิ่มตามข้างล่างนี้ได้เลยครับ

# Nginx Config for www to no-www
# Rev : 1.0.0
# Configuration By ChokeLive (chokelive-AT-gmail.com)
# website : www.chokelive.com

server {
  server_name www.e29ahu.net;
  rewrite ^(.*) http://e29ahu.net$1 permanent;
}

server {
  server_name e29ahu.net;
  root /var/www/e29ahu.net;
  include /etc/nginx/fastcgi_php;
  location / {
    index index.php;
    if (!-e $request_filename) {
      rewrite ^(.*)$ /index.php last;
    }
  }

}

ข้างบนเป็น nginx config  ตัวอบ่างที่ผมใช้ที่เว็บ e29ahu.net นะครับ ลองไปทดลองกันดู แล้วพบกับบทความตอนหน้าครับ O-O