Supper Productive

หน้านี้ ทำขึ้นมาเพื่อตัวเองครับ เอาไว้บันทึกสั้นๆว่า ในแต่ละวันเราได้ทำอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองบ้าง

03/10/2019

  • สร้างกลุ่ม facebook โทรมาตราดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น ไว้แชร์เทคนิควิธีการถอดรหัสดาวเทียม
  • เรียนรู้และเปลี่ยน Spring ให้กับ 3D Mourse Key ให้กดง่ายขึ้น

04/10/2019

  • ประกอบ Straight Key จาก 3D Printer ได้สปริงมาใหม่
  • หาข้อมูลเพื่อสร้างสายอากาศ V-Dipole จาก 3D Printer เพื่อใช้รับภาพถ่ายดาวเทียม NOAA วันหยุดนี้

05/10/2019

  • ประกอบเครื่องออกกำลังกายไว้ฝึก Weight Training แขนขา
  • ไปวิ่งกับเด็กๆ 2 กิโล

06/10/2019

  • ปรินต์ขาตั้ง mcHF
  • แกะกล่องทดลอง VN-4002 QRP CW Radio

10/10/2019

  • ติดตั้งโปรแกรม FreeCad ไว้สำหรับเขียนไฟล์ 3D ใช้สำหรับ 3D Printer