Monthly Archives: May 2019

บันทึการติดต่อสถานี HS10KING/mm เรือหลวงจักรีนฤเบศร

Share

ช่วงวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมวิทยุสมัครเล่นครั้งสำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ โดยสถานีสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS10KING/mm เพื่อเฉลิมฉลองการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่จัดโดยกองทัพเรือร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (RAST) โดยออกอากาศในความถี่วิทยุสมัครเล่นที่เรือหลวงจักรีนฤเบศรบริเวณอ่าวไทย (ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บของ http://www.rast.or.th/hs10king)

Continue reading

สถานีตรวจอากาศ Weather Station

Share

วันนี้เอา sensor ตรวจวัดสภาพอากาศมารีวิวสักตัวครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่ค่อยมีให้เลือกซื้อเท่าไหร่ และส่วนใหญ่จะมีขายกันแถบๆ อเมริกาและยุโรป แต่เดียวนี้มีรุ่นที่ผลิตขายที่จีน ชื่อรุ่น Misol ซึ่งราคาบอกค่าจัดส่งแล้วก็พอรับได้อยู่ในช่วงสองพันต้นๆ เลยจัดมาทดสอบสักตัวครับ

Continue reading